Konrad Malec

Przyrodnik z zawodu i zamiłowania, prowadzi wycieczki i zajęcia przyrodnicze pod marką Kultura i Natura. W Nowych Peryferiach redaktor działu Kultura i Natura.