Jarosław Górski

rys. Maja Rozbicka
rys. Maja Rozbicka

Urodzony w 1970 roku, absolwent filologii polskiej UW. Stara się pracować w zgodzie ze swoimi kwalifikacjami: uczy, pisze, redaguje, opowiada i wymyśla. Redaktor działu Drobiazgi.

Mieszka w Warszawie, a ostatnio także w pewnej mazowieckiej wsi.