Nasza mała stabilizacja

Utworzenie EMS uwidacznia wiele słabości UE i liczne zagrożenia, z jakimi może się wkrótce zmierzyć. Co więcej, wciąż pozostaje wątpliwe, czy EMS rzeczywiście będzie w stanie zabezpieczyć „stabilność finansową strefy euro jako całości”.