U nas w Kolumbii

Owiane złą sławą dzielnice można podziwiać z bezpiecznej wysokości Metrocable, martwego Pablo Escobara na obrazie w muzeum, a niebezpieczna tropikalna fauna w mieście ograniczona jest do raczej niegroźnych iguan. Bezpieczeństwo wciąż kupuje się za pieniądze, ale jest coraz tańsze

Poza sztuczne spory

Spór między lewicą społeczną a obyczajową uważam za sztuczny. Fakt, że szczególnie mocno podkreślamy dziś akcenty społeczne wynika pewnie stąd, że powszechnie Zieloni postrzegani są jako partia, która specjalizuje się w tematyce ekologicznej i antydyskryminacyjnej.

Narodowy teatr podzielony

To właśnie – nowa estetyka spektakli powstających w Starym Teatrze, nastawienie na młodą publiczność, rezygnacja z działań edukacyjnych i popularyzatorskich, brak chęci dyskusji z widownią reprezentującą inny światopogląd – sprawiło, że od Starego Teatru odwróciła się część widzów.