Czabanowski, Skrzypulec: Peryferyjność przedmiotowa i podmiotowa

Jesteśmy zdania, że przezwyciężenie peryferyjności podmiotowej umożliwia Polsce, a konkretniej polskim intelektualistom pozbawiony kompleksów namysł nad tymi mechanizmami – są to w końcu teraz również szczerze nasze rozwiązania ustrojowe. Polska – wreszcie nie jako ofiara – powinna wychodzić z awangardowymi i innowacyjnymi propozycjami z zakresu sztuki i nauki, ale przede wszystkim refleksji ustrojowej.