Ruch kobiecy w służbie społeczeństwu

W debacie publicznej pojawiają się co jakiś czas głosy, że feminizm został do Polski zaimportowany z Zachodu po 1989, a wcześniej Polki nie potrzebowały feminizmu ze względu na wysoką pozycję kobiety w polskim społeczeństwie. Dziś, dzięki żmudnej pracy historyczek ruchu kobiecego wiemy, że feminizm ma w Polsce długą tradycję, a co do swojej pozycji w społeczeństwie nasze przodkinie formułowały liczne zastrzeżenia.