Peryferyjna humanistyka: dobić czy leczyć?

KKHP to inicjatywa idąca w poprzek zastanych podziałów. Wspólnie działają w niej katoliczki i antyklerykałki, lewicowcy i prawicowcy. Nie dlatego jednak, że „przyjęli postmodernistyczną perspektywę poznawczą”, ale dlatego, że uznali te podziały za drugorzędne w obliczu bezprecedensowego kryzysu uniwersytetu, niszczonego zarówno przez pseudoreformatorskie działania rządu jak i przez wewnętrzny marazm, konformizm i atomizację środowiska akademickiego

Pseudo-rynki jako metoda zarządzania szkolnictwem wyższym

W naszej technokratycznej i oświeconej epoce mówienie o „ideologii” spotyka się zwykle z lekką ironią. Przecież powinny liczyć się merytoryczne argumenty, chłodne ekspertyzy oraz mędrca szkiełko i oko. Jeśli projektuje się obecnie jakieś zmiany w prawie czy instytucjach, to są one najczęściej uzasadniane owym obiektywnym głosem eksperta. Jednak często ten obiektywny, oparty na racjonalnych przesłankach […]

Uniwersytecka walka klas

Imitacyjna modernizacja i korporacyjne ideały miały wnieść na uniwersytety nowe wartości – merytokrację, jasne ścieżki awansu, podłączenie się pod realnie uprawianą naukę „w szerokim świecie”. Obietnica ta jednak dla szerokich rzesz pracowników naukowych pozostała nieziszczona. Strumień tłustych grantów, wypasionych stypendiów i lukratywnych kontraktów z biznesem okazuje się dość cienki i nawet ciężka praca nie gwarantuje sukcesu w coraz bardziej intensywnym wyścigu szczurów.

Udacity – przyszłość akademii?

Tak właśnie postąpił Thrun. Nie rozpoczął serii debat uniwersyteckich, na których ludzie w praktyce zgadzający się na obecny system będą podawać kolejne argumenty wskazujące na jego słabości, dzięki czemu będą mogli zdobyć wewnątrz niego lepszą pozycję. Nie, Thrun po prostu stworzył nowy model studiowania