Talkoot sto lat po Dąbrowskiej, czyli fińska spółdzielczość dzisiaj

Obecnie w kraju, w którym mieszka 5,5 miliona ludzi, działa pond 5000 spółdzielni, a rocznie powstaje ich 200, choć nie znaczy to, że wszystkim uda się przetrwać. Przeciętny Fin należy średnio do 2,1 spółdzielni, a 84% mieszkańców jest członkami przynajmniej jednej z nich. Pellervo zrzesza dziś spółdzielnie największe, a więc około 2500 podmiotów.