Solidarni z Ukrainą

Wierzymy, że droga do bezpieczeństwa i pokoju w naszej części Europy jest nierozerwalnie związana ze sprawą suwerenności i ludowładztwa dla wszystkich naszych wschodnich sąsiadów. Niech żyje niepodległa, demokratyczna i sprawiedliwa społecznie Ukraina!

Głos odrębny w sprawie 11 listopada

Zwalczanie skrajnej prawicy metodami administracyjnymi nie tylko nie rozwiąże stojących za wzrostem jej popularności problemów społecznych (bezrobocia, rosnącego rozwarstwienia społecznego, marginalizacji wielu obszarów kraju), ale i może przyczynić się do radykalizacji postaw oraz metod stosowanych przez jej wyznawców. Wyrażamy także zaniepokojenie sytuacją, w której bierność służb wobec bandytyzmu ustępuje poszukiwaniu kozłów ofiarnych i drakońskim karom dla osób niebiorących udział w aktach przemocy.

Manifest „Kraków Przyjazny Mieszkańcom”

Sprzeciwiamy się zapisom projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”, dokumentu, który jest wyrazem lekceważenia przez władze miasta obywateli i ich potrzeb, dokumentu, który na wiele lat może nie tylko zatrzymać rozwój Krakowa, lecz przede wszystkim może zniszczyć potencjał Miasta.

Spotkanie Nowych Peryferii w Krakowie

Czas: 1 czerwca (sobota) godz. 18-20 Miejsce: Artefakt Café, ulica Dajwór 3, Kraków   Kosmopolityzm kontra patriotyzm? Socjalpatriotyzm vs. nowa lewica? A może wyjście poza te podziały i próba zredefiniowania zadań polityki, zarówno w obszarze państwa, jak i struktur samorządowych czy ponadnarodowych? Czy potrzebujemy międzynarodowego frontu lewicy peryferyjnej? Jakie lekcje wyciągamy z sukcesów i porażek […]