REWITALIZACJA W INTERESIE PRYWATNYM

„Tymczasowa” zabudowa pozostała na Wzgórzu aż do dziś. W III RP spadkobiercom przedwojennych właścicieli zwrócono ich grunty, które od tej pory dzierżawili mieszkańcom. Teraz jednak Wzgórze z widokiem na morze chcą sprzedać deweloperom za 28 milionów złotych. Przeszkodą dla nich są mieszkańcy: potomkowie robotników, zamieszkujący odziedziczone domy, oraz lokatorzy, którzy sprowadzili się tu później, także w ostatnich latach.

Rzeki pieniędzy

Powodzenie planów przesunięcia części funduszy unijnych z infrastruktury kolejowej na drogi wodne może zapewnić finansowanie dla pierwszych inwestycji na potrzeby masowej żeglugi śródlądowej. One mogą stać się „stopą w drzwi”, uzasadniającą finansowanie kolejnych przedsięwzięć, które wcale nie ograniczą się tylko do udrażniania rzek i kanałów czy budowy portów.

Przemoc infrastrukturalna

Nowojorski przykład jest tyleż wymowny, co ewidentny. Mamy oto postać kontrowersyjnego i potężnego zarządcy, grę interesów miejskich elit, kwestię rasową i klasową, wielkie inwestycje i erę modernizacji w pełnym rozkwicie.

Łódź jest kobietą

Kim są Kobiety znad Łódki i w jakim celu się skrzyknęły? Ewa Kamińska-Bużałek: To inicjatywa, która łączy kilka środowisk działających na rzecz Łodzi i/lub kobiet. Inicjatorką jej powstania była Izabela Desperak, socjolożka z Uniwersytetu Łódzkiego, zajmująca się naukowo m.in. nieobecnością kobiet w mediach czy kwestią niepłacenia alimentów. Do grupy szybko dołączyłam ja, etnolożka Inga Kuźma, […]

Goła baba z siatami

W realiach gospodarki niedoboru na głowę zwyczajnej gospodyni spada nie tylko zarządzanie domem, ale też faktyczna i niedobrowolna realizacja polityki „zrób to sam”, co przemienia Polkę w istotę podobną do wielorękich hinduskich bogów.

Euro na bocznym torze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 spośród 16 tego typu dokumentów złożonych przez polskie regiony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską był jedynym, który nadal nie stwarzał możliwości realizacji projektów modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych.

Duży krok wstecz, małe kroczki naprzód

Kiedy rząd polski odmawia przyjęcia w kraju choćby garstki dzieci, musi liczyć się z tym, że wiadomość ta rozejdzie się szeroko po świecie. Co skalkulowane zostało na potrzeby polityki wewnętrznej, będzie w swych dalekosiężnych skutkach aktem polityki zagranicznej kraju. I nie chodzi tu tylko o to, że tego rodzaju wiadomości z pewnością zostaną wykorzystane choćby w rosyjskiej grze przeciw Polsce. Pamiętajmy o tym, jak wiele Polek i Polaków etnicznych przebywa dziś poza krajem. Oczywiście nie należy, przynajmniej na razie, obawiać się o ich los w tym znaczeniu, że ktokolwiek odmówi im prawa pobytu w jakimkolwiek cywilizowanym kraju.

Miasto prowizoryczne Warszawa

Projekt Sasina jest bublem nawet jeśli przyjąć, że od początku miał na celu wyłącznie „odzyskanie” Warszawy dla PiS, a szerszych systemowych ambicji był pozbawiony. Zakłada bowiem naiwnie, że wchłonięcie sąsiednich gmin przez Warszawę odbędzie się bez oporu, i nie bierze pod uwagę politycznych strat, jakie partia rządząca poniesie w tych właśnie ośrodkach, które mają jej pomóc zdobyć stolicę.