Zero kilometrów na godzinę

W ostatnich latach spółka PKP PLK obejmowała prędkością 0 km/h kolejne linie obsługujące przemysł: Szydłów-Gracze (kopalnia Bazalt-Gracze), Baborów-Polska Cerekiew (cukrownia Cerekiew), Człuchów-Przechlewo (rozlewnia gazu BP w Sąpolnie), Kamienna Góra-Pisarzowice (kopalnia dolomitu JKSM) czy Wolsztyn-Powodowo (fabryka elementów betonowych Xella).

„Ziemia obiecana” po raz drugi

Oznacza to, że mamy w Krakowie do czynienia z masowym przyrostem miejsc pracy – jest to eksplozja porównywalna z epoką gwałtownej industrializacji. Ta eksplozja zatrudnienia przekłada się na raptowny skok demograficzny. Kraków już oficjalnie zastąpił (coraz bardziej wyludniającą się) Łódź na pozycji drugiego pod względem liczby mieszkańców miasta w Polsce.

W dwa lata dookoła Polski

Do obsługi części pociągów kursujących między Warszawą a Poznaniem spółka PKP Intercity skierowała tabor, który nie jest w stanie w pełni wykorzystać parametrów obecnej trasy. Składy TLK „Latarnik”, TLK „Gombrowicz” i InterCity „Paderewski” są ciągnięte lokomotywami EP07, przez co zostały wytrasowane z prędkością maksymalną 120 km/h, również między Warszawą a zjazdem na Magistralę Węglową w Zamkowie oraz między Dziarnowem w węźle inowrocławskim a Poznaniem, na których to odcinkach stan infrastruktury w dużej części umożliwia osiąganie prędkości 160 km/h.

Myć ręce, prać ręczniki

Jeśli by mierzyć rozwój pokoleń za pomocą Elementarzy Falskiego, to moja klasa byłaby co najmniej z wydania z ilustracjami Janusza Grabiańskiego – ze świata prostopadłościanów i meblościanek Kowalskich, łazienek w domach, „tu motocykl taty”, a „moja kolacja to kotlet, jajko i kakao”.

REWITALIZACJA W INTERESIE PRYWATNYM

„Tymczasowa” zabudowa pozostała na Wzgórzu aż do dziś. W III RP spadkobiercom przedwojennych właścicieli zwrócono ich grunty, które od tej pory dzierżawili mieszkańcom. Teraz jednak Wzgórze z widokiem na morze chcą sprzedać deweloperom za 28 milionów złotych. Przeszkodą dla nich są mieszkańcy: potomkowie robotników, zamieszkujący odziedziczone domy, oraz lokatorzy, którzy sprowadzili się tu później, także w ostatnich latach.

Rzeki pieniędzy

Powodzenie planów przesunięcia części funduszy unijnych z infrastruktury kolejowej na drogi wodne może zapewnić finansowanie dla pierwszych inwestycji na potrzeby masowej żeglugi śródlądowej. One mogą stać się „stopą w drzwi”, uzasadniającą finansowanie kolejnych przedsięwzięć, które wcale nie ograniczą się tylko do udrażniania rzek i kanałów czy budowy portów.

Przemoc infrastrukturalna

Nowojorski przykład jest tyleż wymowny, co ewidentny. Mamy oto postać kontrowersyjnego i potężnego zarządcy, grę interesów miejskich elit, kwestię rasową i klasową, wielkie inwestycje i erę modernizacji w pełnym rozkwicie.

Łódź jest kobietą

Kim są Kobiety znad Łódki i w jakim celu się skrzyknęły? Ewa Kamińska-Bużałek: To inicjatywa, która łączy kilka środowisk działających na rzecz Łodzi i/lub kobiet. Inicjatorką jej powstania była Izabela Desperak, socjolożka z Uniwersytetu Łódzkiego, zajmująca się naukowo m.in. nieobecnością kobiet w mediach czy kwestią niepłacenia alimentów. Do grupy szybko dołączyłam ja, etnolożka Inga Kuźma, […]