Miasta niezelektryfikowane

Mała liczba lokomotyw spalinowych w PKP Intercity ogranicza możliwości rozwoju oferty przewoźnika. W 2016 r. spółka PKP Intercity rozważała uruchomienie połączeń z Warszawy przez Iławę i Jabłonowo Pomorskie do Grudziądza. 96-tysięczny Grudziądz to drugie po Gorzowie Wielkopolskim największe miasto leżące poza zelektryfikowaną częścią sieci kolejowej.

Poszukiwacze zaginionych węglarek

Na objeździe przez Zamojszczyznę i Roztocze wciąż są takie punkty jak stacja Klemensów, na której kilkanaście lat temu w imię źle pojętych oszczędności zamknięto jedną z dwóch nastawni. W efekcie dyżurny ruchu pracujący na wschodniej głowicy stacji w celu przestawienia rozjazdu na głowicy zachodniej musi samochodem lub rowerem przemieścić się kilkaset metrów, a następnie wrócić na czynną nastawnię, by wyświetlić na semaforze sygnał zezwalający na jazdę; wydłuża to czas mijania się pociągów.

Czy Uniwersytet trzeba zaorać?

Monika Helak, Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej Dr Krzysztof Posłajko, filozof ze stajni UJ, członek redakcji „Nowych Peryferii” Dr Patryk Wawrzyński, politolog, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu Prowadzący: Ewa Korzeniowska, Michał Wójtowski, „Nowe Peryferie” Ewa Korzeniowska: Witamy wszystkich. Chciałabym bardzo podziękować Cafe Kryzys za gościnność, chciałabym też przywitać naszych gości: Monikę Helak z Komitetu Kryzysowego […]

Terminale z widokiem (na rozwój)

Skalę działalności DCT odzwierciedlają przede wszystkim wpływy do budżetu państwa: cło, akcyza i podatek VAT opłacane przez eksporterów i importerów. W ramach Unii Europejskiej obowiązuje unia celna, toteż 75% należności odprowadzanych przez podmioty korzystające z usług terminalu trafia do wspólnego budżetu Unii Europejskiej.

Zero kilometrów na godzinę

W ostatnich latach spółka PKP PLK obejmowała prędkością 0 km/h kolejne linie obsługujące przemysł: Szydłów-Gracze (kopalnia Bazalt-Gracze), Baborów-Polska Cerekiew (cukrownia Cerekiew), Człuchów-Przechlewo (rozlewnia gazu BP w Sąpolnie), Kamienna Góra-Pisarzowice (kopalnia dolomitu JKSM) czy Wolsztyn-Powodowo (fabryka elementów betonowych Xella).

„Ziemia obiecana” po raz drugi

Oznacza to, że mamy w Krakowie do czynienia z masowym przyrostem miejsc pracy – jest to eksplozja porównywalna z epoką gwałtownej industrializacji. Ta eksplozja zatrudnienia przekłada się na raptowny skok demograficzny. Kraków już oficjalnie zastąpił (coraz bardziej wyludniającą się) Łódź na pozycji drugiego pod względem liczby mieszkańców miasta w Polsce.

W dwa lata dookoła Polski

Do obsługi części pociągów kursujących między Warszawą a Poznaniem spółka PKP Intercity skierowała tabor, który nie jest w stanie w pełni wykorzystać parametrów obecnej trasy. Składy TLK „Latarnik”, TLK „Gombrowicz” i InterCity „Paderewski” są ciągnięte lokomotywami EP07, przez co zostały wytrasowane z prędkością maksymalną 120 km/h, również między Warszawą a zjazdem na Magistralę Węglową w Zamkowie oraz między Dziarnowem w węźle inowrocławskim a Poznaniem, na których to odcinkach stan infrastruktury w dużej części umożliwia osiąganie prędkości 160 km/h.

Myć ręce, prać ręczniki

Jeśli by mierzyć rozwój pokoleń za pomocą Elementarzy Falskiego, to moja klasa byłaby co najmniej z wydania z ilustracjami Janusza Grabiańskiego – ze świata prostopadłościanów i meblościanek Kowalskich, łazienek w domach, „tu motocykl taty”, a „moja kolacja to kotlet, jajko i kakao”.