Pierre Lévy, Bruno Drwęski: Mit Europy socjalnej

Idee spójności postępu społecznego, suwerenności ludu i niepodległości umożliwiającej efektywną współpracę pomiędzy wolnymi narodami nieuchronnie prowadzić muszą do radykalnej krytyki integracji europejskiej. Od początku swojej historii Unia Europejska związana jest z koncepcją globalnego wolnego handlu, która siłą rzeczy działa na niekorzyść świata pracy i jego zdobyczy socjalnych. Integracja zaczęła się od wymazania wolności każdego narodu i jego prawa do decydowania o własnej przyszłości. Dąży się do usunięcia narodowych ram, otwierając tym samym drogę do logiki imperialnej.