Historia marginesów

Historia klas podporządkowanych (czyli historia powszechna), choć dotyczy większości, równie rzadko rozgrywała się tak w centrum oficjalnego życia społecznego, jak i poza jego obrębem, jej pierwszą przestrzenią pozostaje zatem margines, krawędź, próg, a więc pole pomiędzy tym, co całkowicie zewnętrzne, a tym, co wewnętrzne.