Peryferyjna humanistyka: dobić czy leczyć?

KKHP to inicjatywa idąca w poprzek zastanych podziałów. Wspólnie działają w niej katoliczki i antyklerykałki, lewicowcy i prawicowcy. Nie dlatego jednak, że „przyjęli postmodernistyczną perspektywę poznawczą”, ale dlatego, że uznali te podziały za drugorzędne w obliczu bezprecedensowego kryzysu uniwersytetu, niszczonego zarówno przez pseudoreformatorskie działania rządu jak i przez wewnętrzny marazm, konformizm i atomizację środowiska akademickiego