Tradycyjnie autentyczna modernizacja

Potoczne rozumienie tradycji jako bezrefleksyjnego powtarzania utartych form jest błędne, a autentyczność jest wartością pełną sprzeczności i paradoksów. Kultura tradycyjna jest indywidualistyczna, bo jest wspólnotowa. Jest piękna, bo brzydka. Jest prawdziwa, bo jest teatrem, w którym zamazują się granice między publicznością, sceną oraz kulisami