Drozda: Godot byłby dzisiaj lewicowcem

Dzisiejsza lewica ma nie tylko problem z wyciągnięciem wniosków z klęski blairyzmu-milleryzmu, ale również odwrotem od defensywnej postawy. Od tzw. upadku komunizmu minęły już 22 lata i cała niewydolność dzisiejszego systemu wynika raczej z przeszło dwóch dekad zaniechania i fatalnego momentu założycielskiego, opartego na deregulacji. Polska lewica do dzisiaj wstydzi się własnej ideologii, cały czas czując ciężar minionej bezpowrotnie rzeczywistości.