Zwycięska porażka Geerta Wildersa

Entuzjastyczna reakcja mainstreamu na ten zaskakujący wynik holenderskich wyborów wydaje się ogniskować wokół dwóch głównych idei, jednej dotyczącej powstrzymania „populistycznej rewolty”, drugiej dotyczącej zwycięstwa „centrum” i „normalności”.