Radykalnie Zjednoczona Opozycja

Moim zdaniem (co pisałem już w tekście dla Praktyki Teoretycznej i na swoim blogu) w dzisiejszym pokawałkowanym świecie to nie tożsamość (kim jesteśmy) ani nawet poprawne zdefiniowanie podmiotu politycznego (kogo reprezentujemy) są problemami kluczowymi. Kluczowe jest to, w jaki sposób autonomiczne fragmenty (pojedynczy aktorzy i grupy ludzkich i nie-ludzkich aktorów) mogą ze sobą współ-żyć i aktywnie współ-tworzyć świat, w którym wszyscy istniejemy.

Metropolia Ducha, Metropolia Ciała:
Przyszłość Śląska a Ekonomia Mocy

Struktura ponad-miejska (Metropolia) nie powinna być tworzona w oparciu o jakąś ‘śląską tożsamość’ – jeśli Sosnowiec i Katowice łączy linia tramwajowa, to dyskusję o tym gdzie kończy się Śląsk, a zaczyna Zagłębie należy zostawić historykom. Wydaje się, że dwa najważniejsze czynniki blokujące powstanie Metropolii to ambicje i interesy lokalnych administracji miejskich oraz niechęć (brak zainteresowania?) polityków na szczeblu krajowym, by taką metropolię stworzyć. Podejmowane dotychczas próby tworzenia metropolii zarówno ‘od dołu’ jak i ‘z góry’ nie przyniosły żadnych efektów. W tym sensie niezbędny wydaje się ‘autorytarny impuls’ – decyzja idąca z góry (z rządu i parlamentu), tworząca ramy prawne dla Metropolii. Oczywiście można takiej decyzji pomóc i pewnie milionowa manifestacja na ulicach śląskich miast domagająca się Metropolii by pomogła – ciekawym jest pytanie, dlaczego takiej manifestacji nie było? Najwyraźniej mieszkańcy nie uważają tej sprawy za ważną. Pozostaje więc albo dryf, albo autorytarna decyzja na szczeblu państwowym.