O gospodarczą samodzielność Polski

Przedwojenna Polska była państwem bez wątpienia zacofanym, a większość jej ludności żyła w ciężkich warunkach. Posiadała jednak liderów zdolnych zainspirować zmianę zastanego stanu rzeczy. Ich myślenie było zaś oparte nie o wizję „nieuniknionych” procesów gospodarczych w duchu „niewidzialnej ręki rynku”, lecz o ich odwrócenie: teraźniejszość była definiowana przez wizję osiągnięć przyszłych.