Radykalnie Zjednoczona Opozycja

Moim zdaniem (co pisałem już w tekście dla Praktyki Teoretycznej i na swoim blogu) w dzisiejszym pokawałkowanym świecie to nie tożsamość (kim jesteśmy) ani nawet poprawne zdefiniowanie podmiotu politycznego (kogo reprezentujemy) są problemami kluczowymi. Kluczowe jest to, w jaki sposób autonomiczne fragmenty (pojedynczy aktorzy i grupy ludzkich i nie-ludzkich aktorów) mogą ze sobą współ-żyć i aktywnie współ-tworzyć świat, w którym wszyscy istniejemy.

Noce i dnie lewicy na peryferiach

Dyskusje małego, choć nieproporcjonalnie do swojej wielkości głośnego środowiska, skupiają się bardziej na tym, co ma o sobie lewica mówić, niż na tym, że nikt poza nimi samymi nie chce tego słuchać. Zazwyczaj płomienne wymiany zdań nie wykraczają zakresem poza kwestie filozoficzno-ideowej identyfikacji – zbyt abstrakcyjnej jak na realia codziennej działalności politycznej.

Komunizm umiera długo (I)

Przyznajcie, kim jesteście, że tak zależy na tym wam, Abyśmy żyli w nędzy i wciąż niszczyli własny kraj, Nie mogli krzyczeć głośno, o tym co każdy z nas już wie I co dziś tak naprawdę dla tego kraju liczy się Walczycie z Polską, z dumą w swym sercu, A w swoich rękach każdego dnia niesiecie […]