Poza sztuczne spory

Spór między lewicą społeczną a obyczajową uważam za sztuczny. Fakt, że szczególnie mocno podkreślamy dziś akcenty społeczne wynika pewnie stąd, że powszechnie Zieloni postrzegani są jako partia, która specjalizuje się w tematyce ekologicznej i antydyskryminacyjnej.