Skandal russowski. Przyczynek do genealogii

W wieku XIX Russów kilkakrotnie zmieniał właścicieli, którzy, zdaje się, mieli podobny pomysł na jego użytkowanie, jak magnaccy właściciele z czasów upadku I Rzeczypospolitej, nie tylko zresztą w Russowie i nie tylko w tej części Polski: rabunkowa gospodarka ziemią, ludzką pracą i życiem, wyciskanie przez rządców z folwarku za wszelką cenę pieniędzy, aby przesłać je właścicielom zamieszkującym z dala od wiejskiego brudu i smrodu.

Epifanie Juliana Tuwima

Elitarna sztuka, podobnie jak hierarchiczna organizacja Kościołów, zamiast Boga ludziom przybliżać, zawłaszcza go dla artystów czy kapłanów, opisuje wyłącznie dla nich zrozumiałymi słowami, wpycha w im tylko dostępne kategorie.

Sarmacka lekcja

Możliwa jest sytuacja, gdy potrzeby kulturalne społecznych elit są realizowane w sposób powodujący uwiąd twórczości, która jak roślina jest w stanie rozkwitać tylko wtedy, gdy odpowiednio się ją pielęgnuje. A może kultura rozwija się w sposób zgoła odwrotny? Może to właśnie potrzeby kulturalne mas sublimują w twórczość wysoką? Może artysta rangi Caravaggia pojawia się tam, gdzie każdy na co dzień obcuje z pięknem ludzkich wytworów, żyjąc po prostu w przyzwoicie zaprojektowanych miastach zamieszkanych przez zwyczajnych, także ubogich ludzi?