Lepiej już było. Rok 2016 oczami imigranta w Londynie

Z jednej strony, optując za drastycznym zerwaniem z UE, May staje się zakładniczką skrajnej, nacjonalistycznej prawicy, która jako jedyna postuluje tak daleko idący rozwód. Z drugiej strony, jest zakładniczką neoliberalnej klasy kapitalistycznej, która potrzebuje imigrantów jako siły roboczej. Wie też, że znakomita większość usług publicznych nie ma szans na utrzymanie się na powierzchni bez zagranicznych pracowników.