Karta Warszawiaka a sprawa polska

Karta Warszawiaka to jeden z wielu argumentów za tym, żeby 13 października nie tylko stawić się na referendum, ale również zagłosować przeciw urzędującej pani prezydent i jej wykluczającej polityce. Ale winna ona stać się także punktem wyjścia do rozważań nad problemami o zasięgu szerszym niż tylko warszawski

Z Biegiem Szyn: Gra w chińczyka

Liu Zhijun, który w latach 2003-2011 pełnił funkcję ministra kolei Chińskiej Republiki Ludowej, został skazany za korupcję na karę śmierci, której wykonanie zawieszono na dwa lata. Jak ustalił pekiński sąd, Liu Zhijun pobierał kilkuprocentową „prowizję” od realizowanych projektów kolejowych, w sumie uzyskując w ten sposób równowartość 10,5 mln dolarów.
W czasie kadencji Liu Zhijuna Chiny podpisały umowy o współpracy w zakresie kolejnictwa z ponad 30 krajami – między innymi Rosją, Brazylią, Turcją, Indiami oraz Polską. Współpraca z Polską była wyjątkowo intensywna – w Polsce często gościli wysocy chińscy urzędnicy, a polscy politycy wraz z przedstawicielami administracji publicznej i spółek skarbu państwa regularnie wyruszali w podróże do Chin.

Z Biegiem Szyn: Znikające Koleje Śląskie

Na wielu liniach obsługiwanych przez Koleje Śląskie liczba połączeń od 1 czerwca 2013 r. zmniejszyła się niemal o połowę. Na linii Gliwice – Częstochowa, która stanowi kolejowy kręgosłup regionu łączący pięć największych miast województwa (Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice i Zabrze), zlikwidowano 45% pociągów. To nic innego niż zarzynanie kury znoszącej złote jajka. Na linii Gliwice – Częstochowa w ciągu minionych dwóch lat miał bowiem miejsce prawie 30-procentowy wzrost liczby pasażerów i już połowa przychodów ze sprzedaży biletów kolei regionalnej w województwie śląskim pochodziła właśnie z tej trasy.

Cała Polska goni Pendolino

W ostatnich dniach wciąż państwowa spółka PKP Intercity zaprosiła swoich klientów do odwiedzenia nowej strony internetowej reklamującej ekspresy Intercity Premium, które w najbliższych latach – złożone z supernowoczesnych składów Pendolino – będą pokonywały główne magistrale kolejowe kraju. Niezorientowany czytelnik dojdzie do wniosku, że spędzi w pociągu mniej czasu dzięki wspaniałym osiągom francuskich elektrowozów. Prawda jest zgoła inna. Podobną, w warunkach polskich od dawna nienotowaną, długość podróży zapewniałyby tradycyjne składy, ciągnięte funkcjonującymi już w służbie PKP lokomotywami, gdyby tylko mogły się poruszać na wyremontowanych torach. I rzeczywiście: u dołu strony, drobnym drukiem zastrzeżono, że wskazany czas przejazdu między wybranymi miastami będzie obowiązywał po zakończeniu prac remontowych (podobno za siedem lat).

Metropolia Ducha, Metropolia Ciała:
Przyszłość Śląska a Ekonomia Mocy

Struktura ponad-miejska (Metropolia) nie powinna być tworzona w oparciu o jakąś ‘śląską tożsamość’ – jeśli Sosnowiec i Katowice łączy linia tramwajowa, to dyskusję o tym gdzie kończy się Śląsk, a zaczyna Zagłębie należy zostawić historykom. Wydaje się, że dwa najważniejsze czynniki blokujące powstanie Metropolii to ambicje i interesy lokalnych administracji miejskich oraz niechęć (brak zainteresowania?) polityków na szczeblu krajowym, by taką metropolię stworzyć. Podejmowane dotychczas próby tworzenia metropolii zarówno ‘od dołu’ jak i ‘z góry’ nie przyniosły żadnych efektów. W tym sensie niezbędny wydaje się ‘autorytarny impuls’ – decyzja idąca z góry (z rządu i parlamentu), tworząca ramy prawne dla Metropolii. Oczywiście można takiej decyzji pomóc i pewnie milionowa manifestacja na ulicach śląskich miast domagająca się Metropolii by pomogła – ciekawym jest pytanie, dlaczego takiej manifestacji nie było? Najwyraźniej mieszkańcy nie uważają tej sprawy za ważną. Pozostaje więc albo dryf, albo autorytarna decyzja na szczeblu państwowym.

O gospodarczą samodzielność Polski

Przedwojenna Polska była państwem bez wątpienia zacofanym, a większość jej ludności żyła w ciężkich warunkach. Posiadała jednak liderów zdolnych zainspirować zmianę zastanego stanu rzeczy. Ich myślenie było zaś oparte nie o wizję „nieuniknionych” procesów gospodarczych w duchu „niewidzialnej ręki rynku”, lecz o ich odwrócenie: teraźniejszość była definiowana przez wizję osiągnięć przyszłych.

Wysiłki modernizacyjne w Dwudziestoleciu

Trudno ustrzec się wrażenia, że polityka gospodarcza i społeczna w okresie 20-lecia nie była podporządkowana klarownej koncepcji. Była raczej wypadkową stereotypowych przekonań elit rządzących i ich uwikłań zarówno w bieżące sytuacje, jak i interesy różnych grup i środowisk. Takiemu „stylowi” polityki gospodarczej z pewnością sprzyjały uwarunkowania tkwiące w systemie politycznym.

Z Biegiem Szyn: Autobus na zawołanie

Przewoźnicy autobusowi nie chcą ryzykować kursów na pusto, więc likwidują połączenia do mniejszych miejscowości oraz poza porami przejazdów uczniów, stanowiących najwierniejszą klientelę pekaesów. Tymczasem w innych krajach lokalna komunikacja autobusowa coraz częściej opiera się na kursach na telefon, które wyruszają w trasę tylko wtedy, gdy ktoś zgłosi chęć przejazdu. Przewoźnik ma pewność, że autobus nie pojedzie pusty, a mieszkańcy mniejszych miejscowości nie są odcinani od świata. W dodatku taka elastyczna oferta – w efekcie rozszerzonych godzin funkcjonowania transportu publicznego i większego zasięgu połączeń – może dodatkowo pobudzić popyt.