Łódź jest kobietą

Kim są Kobiety znad Łódki i w jakim celu się skrzyknęły? Ewa Kamińska-Bużałek: To inicjatywa, która łączy kilka środowisk działających na rzecz Łodzi i/lub kobiet. Inicjatorką jej powstania była Izabela Desperak, socjolożka z Uniwersytetu Łódzkiego, zajmująca się naukowo m.in. nieobecnością kobiet w mediach czy kwestią niepłacenia alimentów. Do grupy szybko dołączyłam ja, etnolożka Inga Kuźma, […]