Czarnacka: Lewica i nowe normy

Wydaje mi się, że dopóki lewica stara się posługiwać narzędziami zaprojektowanymi na bazie norm sprzed 30-40 lat, dopóki stara się zawracać bieg rzeczywistości, zamiast go wspierać i ulepszać, np. dowartościowuje etaty zamiast wprowadzać systemy osłon dla osób pracujących elastycznie, albo chce małżeństw dla homoseksualistów zamiast mniej zobowiązujących i dających się łatwo zerwać Paktów Cywilnych dla wszystkich, dopóty wykazuje jeszcze większy konserwatyzm niż prawica i traci siły, bijąc się z nią na jej własnym polu.