Ślady w skażonym krajobrazie

Kiedy mowa o „skażonym krajobrazie”, pierwsze skojarzenie wiedzie ku katastrofie atomowej, względnie ku innym sytuacjom, gdy działania człowieka doprowadziły do klęski ekologicznej, uniemożliwiając życie na danym obszarze albo odmieniając je na długie lata. Skażony krajobraz to charakterystyczna dla rozmaitych dystopii postindustrialna pustka, lub odwrotnie, nienaturalnie wybujała przyroda popromiennej zony, pejzaż zdewastowany w wyniku działań wojennych […]