Wobec długu: przystosowanie, ucieczka czy protest?  

Na tle krajów europejskich Polskę wyróżnia bieda osób starszych i to, że często popadają one w zadłużenie. W innych krajach jest to nie do pomyślenia. Na przykład w Islandii o długach rozmawiałem głównie z młodymi ludźmi albo z ludźmi w wieku produkcyjnym, bo to te grupy zostały uderzone przez kryzys. Tymczasem ich rodzice, tzw. babyboomers, byli zupełnie poza jego zasięgiem:  mieli wysokie emerytury, zdołali już dawno spłacić swoje mieszkania, pozostawali beneficjentami sytemu.