Pokot bez pokuty

Miałam wrażenie, że oglądam pięknie nakręconą opowieść, która prezentuje karykaturę wartości mi bliskich, takich jak minimalizowanie krzywdy wobec zwierząt czy poszanowanie przyrody. I nie dziwmy się, jeśli ten zniekształcony obraz się utrwali. Szkoda tylko, że pokolenie, które miało zmieniać świat, nie wydaje się zdolne do autorefleksji, a zamiast tego wystawia sobie pomnik, który ociera się o autokarykaturę.

Bunt żywych maszyn

Lascha diagnoza rosnącej polaryzacji społecznej – na postępowe „elity” oraz zacofaną resztę, połączona z niepokojem o los demokracji – okazała się niezwykle trafna i prorocza. Pokazuje on, że dyskurs sprawiający, że Amerykanie stali się narodem złożonym z mniejszości, umiejętnie zamazuje rzeczywiste konflikty i prawdziwy stan rzeczy – pełen podziałów etnicznych i klasowych.

Filozofia rolnictwa: Van der Ploeg i nowe chłopstwo

Praca rolników jest niezbędna do przetrwania każdego społeczeństwa. Dlatego też rolnictwo zasługuje na to, by stać się przedmiotem szerokiej i pogłębionej refleksji i dyskusji, przekraczającej ramy jednej dziedziny wiedzy. Aby taką dyskusję umożliwić, potrzebne jest zdobycie podstaw wiedzy na temat rolnictwa i społeczności parających się tym zajęciem – zarówno na świecie, jak i w Polsce.

Budujemy nowy folwark

Losy głównych bohaterów reportażu Nesterowicza pokazują, że przyspieszona modernizacja, jakiej zaznała Polska w latach tużpowojennych, była modernizacją co najwyżej kulawą i naznaczoną tak poważnymi skazami, że jej bilans należałoby przynajmniej postawić pod znakiem zapytania.

Feminizm na nowy rok

Oczywiście, Bratkowska ma pełne prawo publicznie wyrazić lekceważenie wobec tradycji związanych z Bożym Narodzeniem, ma prawo odmawiać w tej wspólnocie uczestnictwa. Pytanie, jak powiązanie tego faktu ze sprawą aborcji wpłynie na rzeczywistą sytuację kobiet w Polsce