Miasta niezelektryfikowane

Mała liczba lokomotyw spalinowych w PKP Intercity ogranicza możliwości rozwoju oferty przewoźnika. W 2016 r. spółka PKP Intercity rozważała uruchomienie połączeń z Warszawy przez Iławę i Jabłonowo Pomorskie do Grudziądza. 96-tysięczny Grudziądz to drugie po Gorzowie Wielkopolskim największe miasto leżące poza zelektryfikowaną częścią sieci kolejowej.

Poszukiwacze zaginionych węglarek

Na objeździe przez Zamojszczyznę i Roztocze wciąż są takie punkty jak stacja Klemensów, na której kilkanaście lat temu w imię źle pojętych oszczędności zamknięto jedną z dwóch nastawni. W efekcie dyżurny ruchu pracujący na wschodniej głowicy stacji w celu przestawienia rozjazdu na głowicy zachodniej musi samochodem lub rowerem przemieścić się kilkaset metrów, a następnie wrócić na czynną nastawnię, by wyświetlić na semaforze sygnał zezwalający na jazdę; wydłuża to czas mijania się pociągów.

Zero kilometrów na godzinę

W ostatnich latach spółka PKP PLK obejmowała prędkością 0 km/h kolejne linie obsługujące przemysł: Szydłów-Gracze (kopalnia Bazalt-Gracze), Baborów-Polska Cerekiew (cukrownia Cerekiew), Człuchów-Przechlewo (rozlewnia gazu BP w Sąpolnie), Kamienna Góra-Pisarzowice (kopalnia dolomitu JKSM) czy Wolsztyn-Powodowo (fabryka elementów betonowych Xella).

W dwa lata dookoła Polski

Do obsługi części pociągów kursujących między Warszawą a Poznaniem spółka PKP Intercity skierowała tabor, który nie jest w stanie w pełni wykorzystać parametrów obecnej trasy. Składy TLK „Latarnik”, TLK „Gombrowicz” i InterCity „Paderewski” są ciągnięte lokomotywami EP07, przez co zostały wytrasowane z prędkością maksymalną 120 km/h, również między Warszawą a zjazdem na Magistralę Węglową w Zamkowie oraz między Dziarnowem w węźle inowrocławskim a Poznaniem, na których to odcinkach stan infrastruktury w dużej części umożliwia osiąganie prędkości 160 km/h.

Rzeki pieniędzy

Powodzenie planów przesunięcia części funduszy unijnych z infrastruktury kolejowej na drogi wodne może zapewnić finansowanie dla pierwszych inwestycji na potrzeby masowej żeglugi śródlądowej. One mogą stać się „stopą w drzwi”, uzasadniającą finansowanie kolejnych przedsięwzięć, które wcale nie ograniczą się tylko do udrażniania rzek i kanałów czy budowy portów.

Euro na bocznym torze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 spośród 16 tego typu dokumentów złożonych przez polskie regiony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską był jedynym, który nadal nie stwarzał możliwości realizacji projektów modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych.

Miasto prowizoryczne Warszawa

Projekt Sasina jest bublem nawet jeśli przyjąć, że od początku miał na celu wyłącznie „odzyskanie” Warszawy dla PiS, a szerszych systemowych ambicji był pozbawiony. Zakłada bowiem naiwnie, że wchłonięcie sąsiednich gmin przez Warszawę odbędzie się bez oporu, i nie bierze pod uwagę politycznych strat, jakie partia rządząca poniesie w tych właśnie ośrodkach, które mają jej pomóc zdobyć stolicę.

Ruchy pasażerskie

Rozkład jazdy dla linii Warszawa – Łódź został ułożony przez PKP Intercity wraz z podróżnymi. – To rozkład jazdy przygotowany wspólnie przez przewoźnika i stronę społeczną – mówi Tomasz Gidelski ze stowarzyszenia Kolejowa Linia Łódzka o wprowadzonej 11 grudnia 2016 r. ofercie przewozowej spółki PKP Intercity na trasie Warszawa – Łódź. Ciężka przeprawa Kolejowa Linia […]

Safari Springera

Czytając „Miasto Archipelag” można momentami dojść do wniosku, że utracony status województwa był potrzebny wyłącznie jako narzędzie – filtr do szybkiego i punktowego wyboru „mniejszych” miast na reporterską tapetę.