Rae: Polska lewica na rozdrożu

Aby odbudować siłę zarówno na własnym podwórku, jak i w polityce europejskiej, polska lewica powinna stać na czele działań na rzecz prawdziwej alternatywy: integracji (i federalizacji) europejskiej, która oparta jest na rzeczywistej demokracji uczestniczącej, wspólnym programie inwestycyjnym, wyrównywaniu poziomu życia Europejczyków i zwiększaniu dostępności usług publicznych.

Gavin Rae: Polish left at crossroads

In order to rebuild its strength domestically and in Europe, the Polish left should be at the forefront of proposing an alternative way – one where Europe moves in a more federal direction but which is based upon real participatory democracy, a common investment programme and a convergence of living standards and public services.