REWITALIZACJA W INTERESIE PRYWATNYM

„Tymczasowa” zabudowa pozostała na Wzgórzu aż do dziś. W III RP spadkobiercom przedwojennych właścicieli zwrócono ich grunty, które od tej pory dzierżawili mieszkańcom. Teraz jednak Wzgórze z widokiem na morze chcą sprzedać deweloperom za 28 milionów złotych. Przeszkodą dla nich są mieszkańcy: potomkowie robotników, zamieszkujący odziedziczone domy, oraz lokatorzy, którzy sprowadzili się tu później, także w ostatnich latach.

Na bocznym torze opieki

Kiedy ukończy szkołę, będziemy siedzieć w domu, nie będzie nas stać na żadną rehabilitację, czyli na to, co najważniejsze dla mojego dziecka. Wiele matek zrozumiało, jak ważne jest zabezpieczenie dziecka na starość, co będzie możliwe tylko wtedy, kiedy to ono będzie otrzymywać świadczenia. Dziś osoby niepełnosprawne żyją względnie normalnie tylko dopóty, dopóki żyją rodzice.