Z naszych blogów

Czy Uniwersytet trzeba zaorać?

Monika Helak, Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej Dr Krzysztof Posłajko, filozof ze stajni UJ, członek redakcji „Nowych Peryferii” Dr Patryk Wawrzyński, politolog, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu Prowadzący: Ewa Korzeniowska, Michał Wójtowski, „Nowe Peryferie” Ewa Korzeniowska: Witamy wszystkich. Chciałabym bardzo podziękować Cafe Kryzys za gościnność, chciałabym też przywitać naszych gości: Monikę Helak z Komitetu Kryzysowego […]

Jak zagospodarowano postkomunizm?

Polska kultura gwałtownie potrzebuje odtrutki na tę politykę. Gdyby wśród poważnych grup opozycyjnych istniały środowiska zainteresowane czymś więcej niż obroną własnego ego i osobistych interesów, mogłyby zaproponować – w odpowiedzi na usypiającą połaniecczyznę obozu władzy – chociażby Narodowe Czytanie Mojego wieku Aleksandra Wata. To jednak utopia. Opozycja do obecnej władzy operuje na podobnym poziomie uogólnień i manipulacji.