Od redakcji

Oddajemy w Wasze ręce kwietniowe wydanie „Nowych Peryferii”. W tym miesiącu na numer składają się przede wszystkim teksty literackie lub takie, które wprost lub pośrednio odnoszą się do utworów artystycznych oraz ich społecznego otoczenia.

Od Redakcji

Wśród podejmowanych w nim tematów znajdziecie takie, o których słychać zewsząd. Wobec wydarzeń politycznych na całym świecie rangę obiegowego tematu dyskusji zdobyła sobie „postprawda”. Franciszek Sobieraj wykazuje w swym tekście, że nie jest to ani pojęcie nowe, ani też najbardziej adekwatne do opisu ostatnich wypadków w świecie wirtualnym, a nade wszystko – materialnym.