Bunt żywych maszyn

Lascha diagnoza rosnącej polaryzacji społecznej – na postępowe „elity” oraz zacofaną resztę, połączona z niepokojem o los demokracji – okazała się niezwykle trafna i prorocza. Pokazuje on, że dyskurs sprawiający, że Amerykanie stali się narodem złożonym z mniejszości, umiejętnie zamazuje rzeczywiste konflikty i prawdziwy stan rzeczy – pełen podziałów etnicznych i klasowych.

Filozofia rolnictwa: Van der Ploeg i nowe chłopstwo

Praca rolników jest niezbędna do przetrwania każdego społeczeństwa. Dlatego też rolnictwo zasługuje na to, by stać się przedmiotem szerokiej i pogłębionej refleksji i dyskusji, przekraczającej ramy jednej dziedziny wiedzy. Aby taką dyskusję umożliwić, potrzebne jest zdobycie podstaw wiedzy na temat rolnictwa i społeczności parających się tym zajęciem – zarówno na świecie, jak i w Polsce.

Budujemy nowy folwark

Losy głównych bohaterów reportażu Nesterowicza pokazują, że przyspieszona modernizacja, jakiej zaznała Polska w latach tużpowojennych, była modernizacją co najwyżej kulawą i naznaczoną tak poważnymi skazami, że jej bilans należałoby przynajmniej postawić pod znakiem zapytania.