Od redakcji

Oddajemy w Wasze ręce kwietniowe wydanie „Nowych Peryferii”. W tym miesiącu na numer składają się przede wszystkim teksty literackie lub takie, które wprost lub pośrednio odnoszą się do utworów artystycznych oraz ich społecznego otoczenia.

Od Redakcji

Wśród podejmowanych w nim tematów znajdziecie takie, o których słychać zewsząd. Wobec wydarzeń politycznych na całym świecie rangę obiegowego tematu dyskusji zdobyła sobie „postprawda”. Franciszek Sobieraj wykazuje w swym tekście, że nie jest to ani pojęcie nowe, ani też najbardziej adekwatne do opisu ostatnich wypadków w świecie wirtualnym, a nade wszystko – materialnym.

Solidarni z Ukrainą

Wierzymy, że droga do bezpieczeństwa i pokoju w naszej części Europy jest nierozerwalnie związana ze sprawą suwerenności i ludowładztwa dla wszystkich naszych wschodnich sąsiadów. Niech żyje niepodległa, demokratyczna i sprawiedliwa społecznie Ukraina!

Głos odrębny w sprawie 11 listopada

Zwalczanie skrajnej prawicy metodami administracyjnymi nie tylko nie rozwiąże stojących za wzrostem jej popularności problemów społecznych (bezrobocia, rosnącego rozwarstwienia społecznego, marginalizacji wielu obszarów kraju), ale i może przyczynić się do radykalizacji postaw oraz metod stosowanych przez jej wyznawców. Wyrażamy także zaniepokojenie sytuacją, w której bierność służb wobec bandytyzmu ustępuje poszukiwaniu kozłów ofiarnych i drakońskim karom dla osób niebiorących udział w aktach przemocy.