Potwory

Potwory są wariacją, zabawą z dawną symboliką, z mitami, ale także z pojęciami, które od tysięcy lat krążą w języku i obrazie, i które łączą historię człowieka. Nie ma kultury, w której strach, śmierć, przemoc, gniew, czy żywioły nie byłyby tłumaczone przy pomocy mitów. Nie stwarzam więc nowych potworów, raczej na nowo interpretuję te stare, […]

Z naszych blogów

Miasto – przestrzeń przyjazna dla pieszych

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że przestrzeń miejska nigdy nie pomieści wszystkich uczestników ruchu kołowego. Nie da się przecież zbudować parkingów na każdym wolnym skrawku przestrzeni. Im więcej zrealizujemy ułatwień dla pieszych, i im bardziej usprawnimy funkcjonowanie transportu publicznego, tym lepsza będzie również sytuacja zmotoryzowanych.

Wołanie na puszczy

Po zmianach wprowadzonych przez koalicję PO-PSL, nakładających na Lasy Państwowe obowiązek odprowadzania znacznych pieniędzy do budżetu państwa, zwiększyła się presja na wycinanie drzew. Zmiany wprowadzane obecnie przez PiS właściwie wyłączają działalność leśników spod społecznej kontroli, a także ograniczają kompetencje Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.