Z naszych blogów

Zwycięska porażka Geerta Wildersa

Entuzjastyczna reakcja mainstreamu na ten zaskakujący wynik holenderskich wyborów wydaje się ogniskować wokół dwóch głównych idei, jednej dotyczącej powstrzymania „populistycznej rewolty”, drugiej dotyczącej zwycięstwa „centrum” i „normalności”.

Pięć palców

Powieść Māry Zālīte była najważniejszą łotewską książką roku 2013 i otrzymała Doroczną Nagrodę Literacką Łotwy 2013 w kategorii najlepszy utwór prozatorski.

Łódź jest kobietą

Kim są Kobiety znad Łódki i w jakim celu się skrzyknęły? Ewa Kamińska-Bużałek: To inicjatywa, która łączy kilka środowisk działających na rzecz Łodzi i/lub kobiet. Inicjatorką jej powstania była Izabela Desperak, socjolożka z Uniwersytetu Łódzkiego, zajmująca się naukowo m.in. nieobecnością kobiet w mediach czy kwestią niepłacenia alimentów. Do grupy szybko dołączyłam ja, etnolożka Inga Kuźma, […]